google-site-verification=dbViemqkjTtZ1YN4lincu2xEK5w-4eLnEDXmUs-oe-Q
Afdrukken

SLOTEN

Een slot is een mechanisme waarmee een voorwerp kan worden afgesloten. Sloten bestaan in vele soorten en maten, en zijn al sinds het oude Egypte bekend. Het voornaamste doel van een slot is het beperken van de toegang (meestal tot iets van waarde) tot een beperkte groep mensen die de beschikking hebben over de juiste sleutel. Er zijn diverse soorten skg sloten. Hoofdsloten, bestaande uit één sluitpunt en meerpuntssluitingen, bestaande uit meerdere sluitpunten.

Vanouds is een deurslot een mechaniek dat in of op een deur gemonteerd is. Een insteekslot wordt in een deur aangebracht, terwijl een oplegslot tegen een deur wordt bevestigd. De schoot is het onderdeel dat uit de deur schuift en in de sluitplaat op de deurpost valt bij het sluiten c.q. op slot draaien van de deur. Indien het slot slechts één schoot heeft, die door de deurkruk wordt bediend, spreekt men van dagslotloopslot of kamerdeurslot. De dagschoot is meestal schuin en kan worden ingedrukt. Hierdoor is het mogelijk de deur dicht te trekken zonder de deurkruk te bedienen, zelfs als er geen deurkruk aanwezig is. Nadeel hiervan is dat men kan 'flipperen': ook als er geen deurkruk is, kan men met een kaartje tussen deur en deurpost de dagschoot terugduwen. Vaak bevat het slot een dagschoot die met de deurkruk wordt bediend en een nachtschoot, die met een sleutel wordt bediend. Men spreekt van dag- en nachtslot. Bij kastdeuren is meestal alleen sprake van een nachtschoot. Bij toiletdeuren wordt de nachtschoot niet met een sleutel maar met een hendel bediend en alleen aan de binnenzijde. Bij veel moderne sloten kan de dagschoot gedraaid worden, vaak zonder dat men de slotkast behoeft te openen, hierdoor is het slot aan te passen aan de gewenste draairichting van de deur.

 App